Belangrijke Google Bert Update beïnvloedt 10% van de zoekopdrachten

Op 25 oktober 2019 heeft Google een belangrijke update geïntroduceerd met consequenties voor zeker 10% van de zoekopdrachten.

Wat is de Bert Update en hoe kan je met deze Google Update rekening houden?

Wat is de Google Bert Update?

Bert staat voor “Bidirectional Encoder Representations from Transformers” en is een algoritme gebaseerd op kunstmatige intelligentie.  Computers en software kunnen met dit algoritme de betekenis van zinnen en woorden beter begrijpen door de context en volgorde mee te nemen waarin deze woorden staan. Bert stelt Google dus in staat beter te begrijpen wat we bedoelen met zoekopdrachten, inclusief alle menselijke nuances daarvan.

Google Bert Update begrijpt zoekopdrachten beter

Google geeft zelf aan dit de belangrijkste update is in vijf jaar en spreekt zelfs van “one of the biggest leaps forward in the history of Search“. Dit omdat Google veel beter in staat is te begrijpen wat je bedoelt met je zoekopdracht. Of deze nu gesproken of getypt is, Google begrijpt je beter en kan dus betere antwoorden geven met de juiste zoekresultaten. Google geeft aan dat het met de Bert Update één van elke tien resultaten beter begrijpt. Bert is nu ‘live’ voor Engelstalige gebieden en de verwachting is dat de update snel voor andere talen beschikbaar is.

Hoe kan je inspelen op de Bert Update?

Zoals wel vaker het geval is met de meest recente Google Updates, is er niet één bepaalde maatregel of actie die je kan ondernemen. Wel kan je nog meer dan voorheen schrijven voor jouw lezers, klanten en doelgroep en minder voor de zoekmachine. Het schrijven van goede SEO teksten wordt dus minder een kwestie van woordjes tellen en het streven naar groene bolletjes in Yoast. De nadruk ligt meer op het schrijven van goede, leesbare teksten die inspelen op de achterliggende vraag van de zoekopdracht. Daarnaast zijn er nog wel een aantal basisprincipes die je kunt toepassen, want ik denk dat deze update pas het begin is.

Deze update is slechts het begin

De aandacht die Google geeft aan Bert zegt voldoende. Het heeft dan ook te maken met het bestaansrecht van Google. Zelf zeggen ze daar over: “It’s our job to figure out what you’re searching for and surface helpful information from the web, no matter how you spell or combine the words in your query.” Omdat het veel vraagt van de rekencapaciteit, heeft de update nu nog maar 10% van de zoekopdrachten beïnvloed. In de nabije toekomst wordt dat natuurlijk 99%.

Als je wil dat Google zoekopdrachten koppelt aan jouw webteksten, zijn er bepaalde zaken die je nu kunt verbeteren:

  1. schrijf teksten voor mensen, niet voor zoekmachines
  2. organiseer de inhoud van je teksten op een logische manier en structuur
  3. breng focus aan op je pagina’s zodat duidelijk is op welke vragen jij antwoord geeft
  4. sluit aan bij de juiste zoekintentie van zoekopdrachten
  5. maak gebruik van structured data en schema.org zodat Google jouw informatie eenvoudiger kan verwerken
  6. zorg voor meer autoriteit van je website
Share This